Posted by admin on Sierpień - 31 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

Pieczątki są konstruowane z reguły po to, by emitować istotne informacje związane z prowadzoną aktywnością służbową. Największą grupę zamawianych produktów tworzą pieczątki nagłówkowe stosowane w procesie symbolizowania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowywania listów i rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczątki oraz nazwę firmy i dane adresowe – pieczątki warszawa. Wielokrotnie umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji lub adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystywane wcześniej do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają na ogół nazwę i adres siedziby firmy, niejednokrotnie także NIP oraz REGON. Tutaj pieczątka są używane tylko przez osoby posiadające upoważnienia do reprezentowania firmy w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, w większości wypadków, wszelkie wiadomości o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można jednakże uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.
Usługi księgowe
Usługi księgowe
Pożyczki
Ubezpieczenia dla naszej firmy

Przeczytaj także:

Comments are closed.